Thông báo v/v quét mã QR CODE xác nhận đến và đi hay còn gọi là "Check in và Check out y tế" cho CBGVNV và PHHS , cán bộ đến liên hệ tại công tác tại trường mầm non Cổ Nhuế 2
Thông báo v/v quét mã QR CODE xác nhận đến và đi hay còn gọi là "Check in và Check out y tế" cho CBGVNV và PHHS , cán bộ đến liên hệ tại công tác tại trường mầm non Cổ Nhuế 2