THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBGVNV NĂM HỌC 2020- 2021
THÔNG BÁO V/V TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBGVNV NĂM HỌC 2020- 2021

Căn cứ hướng dẫn số 2780/HDLT:SGDĐT-CĐN ngày 01/09/2020 của Công đoàn ngành giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBGVNV năm học 2020 - 2021

BGH Trường mầm non Cổ Nhuế 2 trân trọng thông báo đến toàn thể CBGVNV và phụ huynh học sinh Trường mầm non Cổ Nhuế 2:

Thứ ba ngày 13/10/2020 nhà trưởng tổ chức Hội nghị CBGVNV năm học 2020 - 2021 vì vậy các con được nghỉ học

Thứ 4 ngày 14/10/2020 các con đi học bình thường

Trân trọng thông báo.