Hiển thị :
STT Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Chức vụ
1 Nguyễn Thị Kim Chi 0988898252 Cổ Nhuế 2- Bắc Từ Liêm- Hà Nội Hiệu Trưởng
2 Chu Thị Minh Thúy 0982661234 Cổ Nhuế 2- Bắc Từ Liêm- Hà Nội Hiệu phó 1
3 Nguyễn Thị Minh Đức 0986456696 Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội Hiệu phó 2
4 Nguyễn T Minh Nguyệt 01682.824.682 Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, HN Giáo viên
5 Vũ Thị Bằng 0377.581.979 Liên Mạc, Từ Liêm, HN Giáo viên