Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020 (05/08/2020 16:7)

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020

UBND QUẬN BẮC TỪ LIÊM

TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 2

Số:  25    /TB-MNCN2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            

Cổ Nhuế 2, ngày 15   tháng  7  năm 2020

 

                                                        THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2019-2020

 

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

Nhà trẻ

Mu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng tuổi

25-36 tháng tuổi

3-4 tuổi

4-5 tuổi

5-6 tuổi

I

Tổng số trẻ em

 686

 

 

 

90 

259 

337 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 0

 0

 0

2

Số trẻ em học 1 buổi/ngày

 

 

 

 

0 

0 

0 

3

Số trẻ em học 2 buổi/ngày

 

 

 

 

90 

259 

337 

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

0 

0 

0 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú

 

 

 

 

90 

259 

337 

III

Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe

 

 

 

 

90 

259 

337 

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

 

 

 

 

90 

259 

337 

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

90 

259 

337 

1

Strẻ cân nặng bình thường

675

 

 

 

90

254

331

2

Strẻ suy dinh dưỡng thnhẹ cân

4

 

 

 

0

2

2

3

Strẻ có chiều cao bình thường

682

 

 

 

89

258

335

4

Số trẻ suy dinh dưỡng ththấp còi

4

 

 

 

1

1

2

5

Số trẻ thừa cân béo phì

7

 

 

 

0

4

3

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

686

 

 

 

90 

259 

337 

1

Chương trình giáo dục nhà trẻ

 

 

 

 

 

 

 

2

Chương trình giáo dục mẫu giáo

686

 

 

 

90 

259 

337 

 

 

HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký tên)

 

 

Nguyễn Thị Kim Chi