Lớp mẫu giáo lớn A1 - tổ chức kiến tập cho trẻ trải nghiệm ăn khay (18/12/2020 12:43)

Lớp mẫu giáo lớn A1 - tổ chức kiến tập cho trẻ trải nghiệm ăn khay

Lớp mẫu giáo lớn A1 - tổ chức cho trẻ trải nghiệm ăn khay

Sáng hôm nay, ngày 18/12/2020 tại lớp Mẫu giáo lớn A1 đã tổ chức kiến tập cho trẻ ăn trải nghiệm bằng khay. 

Đến dự có các đồng chí trong Ban giám hiệu, các đồng chí trong tổ nuôi dưỡng và đại diện 13 lớp trong nhà trường

Sau đây là một số hình ảnh: