Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021 (16/03/2021 9:46)

Phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021

Thực hiện theo TB số 08/TB-MNCN2 ngày 04/03/2021 của trường mầm non Cổ Nhuế 2 về việc tổ chức phổ biến sáng kiến kinh nghiệm năm học 2020 - 2021. 

Trong sáng ngày 13/03/2021, nhà trường đã tổ chức phổ biến SKKN. Dưới sự chỉ đạo của Ban giám hiệu, Đ/c Chu Thị Minh Thúy - Hiệu phó chuyên môn của nhà trường đã có nhưng chia sẻ hữu ích về công tác viết SKKN cho toàn bộ CBGVNV trong nhà trường. Ngoài ra, các đ/c có thành tích cao về SKKN cũng có những chia sẻ hữu ích. 

Sau đây là một số hình ảnh: