Hướng dẫn sử dụng bộ phòng cháy chữa cháy tại nhà trường (05/03/2021 16:35)

Hướng dẫn sử dụng bộ phòng cháy chữa cháy tại nhà trường

 

Chiều ngày 05/03/2021 Trường mầm non Cổ Nhuế 2 đã tổ chức mời đội phòng cháy chữa cháy thuộc công trình trường mầm non Cổ Nhuế 2 đến hướng dẫn CBGVNV nhà trường sử dụng bộ phòng cháy chữa cháy.

Sau đây là một số hình ảnh: