Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh xâm hại (22/04/2021 14:45)

Dạy trẻ kĩ năng phòng tránh xâm hại

Với mục đích Dạy trẻ một số kĩ nhận biết các tình huống nguy hiểm, tự bảo vệ bản thân, phòng chống xâm hại, cô giáo Vương Thị Bích đã tổ chức thành công buổi học kết nối với các cô chú Công An. Trong hoạt động, trẻ được học cách nhận biết các tình huống nguy hiểm xung quang và được trải nghiệm thực tế cách tự bảo vệ bản thân khi gặp tình huống đó.

Sau đây là một số hình ảnh: