KHỐI MẪU GIÁO LỚN HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 11 (17/11/2020 10:36)

KHỐI MẪU GIÁO LỚN HỌP CHUYÊN MÔN THÁNG 11

Thực hiện kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ. Với mục tiêu để tổ chức những nội dung, hoạt động phù hợp với lứa tuổi và là buổi sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ những kinh nghiệm, phương pháp tổ chức giáo dục sáng tạo....giữa các giáo viên trong khối mẫu giáo lớn nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện. Và định hướng những nội dung trọng tâm trong tháng 11. Đồng chí Đoàn Thị Thanh - TTTCM, Khối trưởng khối MGL đã chủ trì cuộc họp chuyên môn.

Sau đây là một số hình ảnh: