CBGVNV Trường mầm non Cổ Nhuế 2 - Hưởng ứng Tuần lễ Aó dài Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021) (08/03/2021 15:54)

CBGVNV Trường mầm non Cổ Nhuế 2 - Hưởng ứng Tuần lễ Aó dài Việt Nam nhân dịp kỉ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021)

Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2021), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động Tuần lễ áo dài Việt Nam năm 2021 từ ngày 1-8/3 trên toàn quốc. Việc này góp phần tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng về lịch sử, giá trị của áo dài Việt Nam, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi người, đặc biệt là cán bộ, hội viên, phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản văn hóa.

BCH Công đoàn trường đã phát động Tuần lễ áo dài đến toàn thể CVGVNV trong nhà trường.

Sau đây là một số hình ảnh:

Đội ngũ Cán bộ quản lý của nhà trường

2 đồng chí Phó hiệu trưởng nhà trường