Công tác chuẩn bị đón trẻ quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid 19 (04/03/2021 11:16)

Công tác chuẩn bị đón trẻ quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid 19

Thực hiện theo Cv số 89 của UBND Quận Bắc Từ Liêm về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo an
toàn khi học sinh trở lại trường học trong điều kiện bình thường mới. Ngày 01/03/2021 Toàn thể CBGVNv trường mầm non Cổ Nhuế 2 đã tổng vệ sinh, chuẩn bị những điều kiện từ trong, ngoài trường tốt nhất để đón trẻ quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch Covid 19.

Vườn rau được làm sạch cỏ để cho trẻ quan sát, trải nghiệm

Nhà bếp tiến hành luộc cốc....khử trùng...để trẻ có cốc sạch nhất dùng hàng ngày