Vệ sinh lớp học đảm bảo phòng chống dịch Covid 19 (02/02/2021 20:21)

Vệ sinh lớp học đảm bảo phòng chống dịch Covid 19

Một số hình ảnh của GV vệ sinh khử khuẩn lớp học hàng tuần bằng dung dịch CloraminB: