Hoạt động Ứng dụng STEAM - Tạo hình:” Làm con bướm cử động” lớp MGL A7 (23/04/2021 11:29)

Hoạt động Ứng dụng STEAM - Tạo hình:” Làm con bướm cử động” lớp MGL A7

Hoạt động Ứng dụng STEAM - Tạo hình:” Làm con bướm cử động” lớp MGL A7

Các bé lớp A7 tham gia hoạt động STEAM: "Làm con Bướm cử động". Các con được trang trí cánh bướm theo ý thích, làm cử động cánh bướm. Sau khi hoàn thành sản phẩm còn được chơi với các bạn Bướm nữa. Các con thích lắm ạ!

Dưới đây là một số hình ảnh