KẾ HOẠCH HỘI THI "CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG" TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 2 NĂM 2020 (13/11/2020 12:48)

KẾ HOẠCH HỘI THI "CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNG" TRƯỜNG MẦM NON CỔ NHUẾ 2 NĂM 2020

Với mục đích tôn vinh tài năng, sáng tạo, vẻ đẹp, duyên dáng, khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm , ý thức của mỗi nhà giáo trong việc học tập, nâng cao trình độ hiểu biết, chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của các nữ nhà giáo thủ đô trong giai đoạn đổi mới.

Trường mầm non Cổ Nhuế 2 xây dựng kế hoạch hội thi "CÔ GIÁO TÀI NĂNG DUYÊN DÁNH" NĂM 2020